Wechseln zu:Navigation, Suche
Wiki
K
K
Zeile 237: Zeile 237:
 
| g
 
| g
 
| gerät
 
| gerät
| gerät={{var|m|Geräte|Devices}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-mobile-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:m}}}}} }}
+
| gerät={{var|m|Geräte|Devices}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-mobile-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:m}}}}} }}
 
| t
 
| t
| tacho={{var|t|Übersicht|Overview}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-tachometer-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:t|Übersicht}} }}} }}
+
| tacho={{var|t|Übersicht|Overview}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-tachometer-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:t|Übersicht}} }}} }}
 
| schield
 
| schield
 
| shield
 
| shield
 
| profile
 
| profile
| p={{var|shield|Profile|Profiles}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-shield-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:shield|Profile}} }}} }}
+
| p={{var|shield|Profile|Profiles}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-shield-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:shield|Profile}} }}} }}
 
| a
 
| a
| apps={{var|a|Apps|Apps}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-rocket"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:a|Apps}} }}} }}
+
| apps={{var|a|Apps|Apps}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-rocket {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:a|Apps}} }}} }}
 
| and
 
| and
| vpn={{var|vpn|Andere Geräte (VPN)| Other devices (VPN)}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-laptop"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:vpn|Andere Geräte (VPN)}} }}} }}
+
| vpn={{var|vpn|Andere Geräte (VPN)| Other devices (VPN)}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-laptop {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:vpn|Andere Geräte (VPN)}} }}} }}
 
| b
 
| b
| benutzer={{var|b|Benutzer|Users}} <i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-user"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:b|Benutzer}} }}} }}
+
| benutzer={{var|b|Benutzer|Users}} <i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-user {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:b|Benutzer}} }}} }}
 
| b+
 
| b+
| benutzer-einladen={{var|b|Benutzer einladen|Invite Users}} <i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-user-plus"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:b|Benutzer einaden}} }}} }}
+
| benutzer-einladen={{var|b|Benutzer einladen|Invite Users}} <i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-user-plus {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:b|Benutzer einaden}} }}} }}
 
| r
 
| r
 
| gr
 
| gr
Zeile 257: Zeile 257:
 
| gruppen
 
| gruppen
 
| rolle
 
| rolle
| rollen={{var|r|Rollen|Roles}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-users"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:r|Rollen}} }}} }}
+
| rollen={{var|r|Rollen|Roles}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-users {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:r|Rollen}} }}} }}
 
| c
 
| c
 
| certificate
 
| certificate
 
| z
 
| z
 
| zerifikat
 
| zerifikat
| zertifikate={{var|c|Zertifikate|Certificate}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-certificate"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:c|Zertifikate}} }}} }}
+
| zertifikate={{var|c|Zertifikate|Certificate}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-certificate {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:c|Zertifikate}} }}} }}
 
| s
 
| s
 
| stat
 
| stat
 
| statisik
 
| statisik
| statistiken={{var|s|Statistiken|Statistics}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-chart-area"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:s|Statistiken}} }}} }}
+
| statistiken={{var|s|Statistiken|Statistics}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-chart-area {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:s|Statistiken}} }}} }}
 
| chart
 
| chart
| chart-line={{var|chart|Chart|Chart}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-chart-line"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:chart|Chart}} }}} }}
+
| chart-line={{var|chart|Chart|Chart}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-chart-line {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:chart|Chart}} }}} }}
 
| chart-pie
 
| chart-pie
 
| cp
 
| cp
| torte={{var|cp|Statistiken-Dashboard|}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-chart-pie"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Statistiken-Dashboard | Stats dashboard }}} }}
+
| torte={{var|cp|Statistiken-Dashboard|}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-chart-pie {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Statistiken-Dashboard | Stats dashboard }}} }}
 
| i
 
| i
 
| info
 
| info
 
| k
 
| k
| konto={{var|i|Konto|Account}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-info-circle"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:i|Konto}} }}} }}
+
| konto={{var|i|Konto|Account}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-info-circle {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:i|Konto}} }}} }}
 
| f
 
| f
 
| faq
 
| faq
| ?={{var|f|FAQ|FAQ}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-question-circle"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:f|FAQ}} }}} }}
+
| ?={{var|f|FAQ|FAQ}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-question-circle {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:f|FAQ}} }}} }}
 
| p
 
| p
 
| play
 
| play
 
| tu
 
| tu
| tutorials={{var|p|Tutorials|Tutorials}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-play-circle"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:p|Tutorials}} }}} }}
+
| tutorials={{var|p|Tutorials|Tutorials}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-play-circle {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:p|Tutorials}} }}} }}
 
| l
 
| l
| log={{var|l|Log|Log}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-code"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:l|Log}} }}} }}
+
| log={{var|l|Log|Log}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-code {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:l|Log}} }}} }}
 
| e
 
| e
 
| external
 
| external
 
| re
 
| re
| reseller={{var|e|Reseller|Reseller}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-external-link-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:e|Reseller}} }}} }}
+
| reseller={{var|e|Reseller|Reseller}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-external-link-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:e|Reseller}} }}} }}
 
| q
 
| q
 
| quit
 
| quit
 
| au
 
| au
 
| ausloggen
 
| ausloggen
| lo={{var|q|Ausloggen|Sign out}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-sign-out-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:q|Ausloggen}} }}} }}
+
| lo={{var|q|Ausloggen|Sign out}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-sign-out-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:q|Ausloggen}} }}} }}
 
| in
 
| in
 
| anmleden
 
| anmleden
| sign-in={{var|in|Anmelden|Sign in }}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-sign-in-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:in}} }}} }}
+
| sign-in={{var|in|Anmelden|Sign in }}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-sign-in-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:in}} }}} }}
 
| login
 
| login
| signin={{var|login|Anmelden|Log in }}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-sign-in"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:login|Anmelden}} }}} }}
+
| signin={{var|login|Anmelden|Log in }}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-sign-in {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:login|Anmelden}} }}} }}
 
| fi
 
| fi
| filter={{var|fo|Filter|Filter}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-filter"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:fi|Filter}} }}} }}
+
| filter={{var|fo|Filter|Filter}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-filter {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:fi|Filter}} }}} }}
| suche={{var|suche|Suche|Search}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-search"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:suche|Suche}} }}} }}
+
| suche={{var|suche|Suche|Search}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-search {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:suche|Suche}} }}} }}
| +={{var|plus|Profil hinzufügen|Add profile}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-plus"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |{{#var:plus|Profil hinzufügen}} }}} }}
+
| +={{var|plus|Profil hinzufügen|Add profile}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-plus {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |{{#var:plus|Profil hinzufügen}} }}} }}
 
| v
 
| v
 
| pv
 
| pv
| veröffentlichen={{var|v|Profile veröffentlichen|Publish profiles}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-paper-plane"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:v|Profile veröffentlichen}} }}} }}
+
| veröffentlichen={{var|v|Profile veröffentlichen|Publish profiles}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-paper-plane {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:v|Profile veröffentlichen}} }}} }}
 
| im
 
| im
 
| importieren
 
| importieren
 
| u
 
| u
| upload={{var|u|Importieren|Import profiles}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-upload"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:u|Importieren}} }}} }}
+
| upload={{var|u|Importieren|Import profiles}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-upload {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:u|Importieren}} }}} }}
| list={{var|list|Listenansicht|List view}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-th"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:list|Listenansicht}} }}} }}
+
| list={{var|list|Listenansicht|List view}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-th {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:list|Listenansicht}} }}} }}
 
| typ
 
| typ
| select-list={{var||typ|Typ|Type}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-list"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:typ|Typ}} }}} }}
+
| select-list={{var||typ|Typ|Type}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-list {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:typ|Typ}} }}} }}
| sync={{var|sync|Sync|Refresh}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-sync"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:sync|Sync}} }}} }}
+
| sync={{var|sync|Sync|Refresh}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-sync {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:sync|Sync}} }}} }}
| menu={{var|menu|Menü|Menu}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-bars"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:menu|Menü}} }}} }}
+
| menu={{var|menu|Menü|Menu}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-bars {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:menu|Menü}} }}} }}
| edit={{var|edit|Bearbeiten|Edit}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-edit"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:edit|Bearbeiten}} }}} }}
+
| edit={{var|edit|Bearbeiten|Edit}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-edit {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:edit|Bearbeiten}} }}} }}
 
| stift
 
| stift
| pencil={{var|pen|Bearbeiten|Edit}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-pencil"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:pen|Bearbeiten}} }}} }}
+
| pencil={{var|pen|Bearbeiten|Edit}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-pencil {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:pen|Bearbeiten}} }}} }}
 
| ex
 
| ex
 
| exportieren
 
| exportieren
 
| d
 
| d
| download={{var|ex|Exportieren|Export}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-download"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ex|Exportieren}} }}} }}
+
| download={{var|ex|Exportieren|Export}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-download {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ex|Exportieren}} }}} }}
 
| w
 
| w
 
| widerrufen
 
| widerrufen
 
| verboten
 
| verboten
| ban={{var|w|Widerrufen|Revoke}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-ban"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:w|Widerrufen}} }}} }}
+
| ban={{var|w|Widerrufen|Revoke}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-ban {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:w|Widerrufen}} }}} }}
 
| lö
 
| lö
 
| löschen
 
| löschen
 
| mülleimer
 
| mülleimer
| trash={{var|loe|Löschen|Delete}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-trash"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:loe|Löschen}} }}} }}
+
| trash={{var|loe|Löschen|Delete}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-trash {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:loe|Löschen}} }}} }}
 
| msat
 
| msat
| trash2={{var|msat|Löschen|Delete}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-trash"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:msat|Löschen}} }}} }}
+
| trash2={{var|msat|Löschen|Delete}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-trash {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:msat|Löschen}} }}} }}
 
| ty
 
| ty
 
| typ
 
| typ
| file={{var|ty|Typ|Type}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-file"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ty|Typ}} }}} }}
+
| file={{var|ty|Typ|Type}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-file {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ty|Typ}} }}} }}
 
| io
 
| io
| info-outline={{var|io|Info|Info}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-info"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:io|Info}} }}} }}
+
| info-outline={{var|io|Info|Info}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-info {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:io|Info}} }}} }}
| save={{var|save|Speichern|Save}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-save"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:save|Speichern}} }}} }}
+
| save={{var|save|Speichern|Save}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-save {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:save|Speichern}} }}} }}
 
| chip
 
| chip
 
| bet
 
| bet
 
| os
 
| os
| microchip={{var|os|Betriebssystem|OS}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-microchip"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:os|Betriebssystem}} }}} }}
+
| microchip={{var|os|Plattform|Platform}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-microchip {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:os|Plattform}} }}} }}
 
| tag
 
| tag
| tags={{var|tag|tags}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-tags"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:tag|Tags}} }}} }}
+
| tags={{var|tag|tags}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-tags {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:tag|Tags}} }}} }}
 
| teile
 
| teile
 
| pi
 
| pi
 
| te
 
| te
| piece={{var|pi|Teile|Parts}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fas-fw fa-puzzle-piece"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:pi|Teile}} }}} }}
+
| piece={{var|pi|Teile|Parts}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fas-fw fa-puzzle-piece {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:pi|Teile}} }}} }}
| #s={{var|seri|Seriennummer|Serial number}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-hashtag"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:seri|Seriennummer}} }}} }}
+
| #s={{var|seri|Seriennummer|Serial number}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-hashtag {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:seri|Seriennummer}} }}} }}
| #i={{var|imei|IMEI|IMEI}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-hashtag"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:imei|IMEI}} }}} }}
+
| #i={{var|imei|IMEI|IMEI}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-hashtag {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:imei|IMEI}} }}} }}
| #={{var|hash|Beschriftung als 3.Argument|Caption as 3.Argument}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-hashtag"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:hash|Decription as 3.Argument}} }}} }}
+
| #={{var|hash|Beschriftung als 3.Argument|Caption as 3.Argument}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-hashtag {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:hash|Decription as 3.Argument}} }}} }}
 
| ei
 
| ei
 
| adress-card
 
| adress-card
| eigentümer={{var|ei|Eigentümer|Ownership}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-address-card"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ei|Eigentümer}} }}} }}
+
| eigentümer={{var|ei|Eigentümer|Ownership}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-address-card {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ei|Eigentümer}} }}} }}
 
| ph
 
| ph
 
| te
 
| te
 
| tel
 
| tel
| phone={{var|ph|Telefon|Phone}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-phone"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ph|Telefon}} }}} }}
+
| phone={{var|ph|Telefon|Phone}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-phone {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ph|Telefon}} }}} }}
 
| sta
 
| sta
 
| cart
 
| cart
 
| sc
 
| sc
| shopping-cart={{var|sta|Store-Account|Store-Account}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-shopping-cart"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:sta|Store-Account}} }}} }}
+
| shopping-cart={{var|sta|Store-Account|Store-Account}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-shopping-cart {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:sta|Store-Account}} }}} }}
 
| kontakt
 
| kontakt
 
| cl
 
| cl
| clock={{var|cl|Kontakt|Contact}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-clock"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:cl|Kontakt}} }}} }}
+
| clock={{var|cl|Kontakt|Contact}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-clock {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:cl|Kontakt}} }}} }}
 
| ein
 
| ein
 
| einl
 
| einl
 
| env
 
| env
| envelope={{var|ein|Einladung senden|Send invite}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-envelope"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ein|Einladung senden}} }}} }}
+
| envelope={{var|ein|Einladung senden|Send invite}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-envelope {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ein|Einladung senden}} }}} }}
 
| auge
 
| auge
| eye={{var|eye|Vorlage|Template}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-eye"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:eye|Vorlage}} }}} }}
+
| eye={{var|eye|Vorlage|Template}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-eye {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:eye|Vorlage}} }}} }}
 
| an
 
| an
| android={{var|an|Android|Android}}<i class="fab fa-android"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:an|Android}} }}} }}
+
| android={{var|an|Android|Android}}<i class="fab fa-android {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:an|Android}} }}} }}
 
| apple
 
| apple
| ios={{var|apple|iOS|iOS}}<i class="fab fa-apple"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:apple|iOS}} }}} }}
+
| ios={{var|apple|iOS|iOS}}<i class="fab fa-apple {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:apple|iOS}} }}} }}
 
| bat
 
| bat
 
| battery
 
| battery
| batteriestatus={{var|bat|Batteriestatus|Battery Level}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-battery-full"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:bat|Batteriestatus}} }}} }}
+
| batteriestatus={{var|bat|Batteriestatus|Battery Level}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-battery-full {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:bat|Batteriestatus}} }}} }}
 
| speicher
 
| speicher
 
| speicherkapazität
 
| speicherkapazität
| hdd={{var|hdd|Speicherkapazität|Storage Capacity}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-hdd"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:hdd|Speicherkapazität}} }}} }}
+
| hdd={{var|hdd|Speicherkapazität|Storage Capacity}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-hdd {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:hdd|Speicherkapazität}} }}} }}
 
| her
 
| her
 
| hersteller
 
| hersteller
| building={{var|her|Hersteller|Manufacturer}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-building"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:her|Hersteller}} }}} }}
+
| building={{var|her|Hersteller|Manufacturer}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-building {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:her|Hersteller}} }}} }}
 
| agent
 
| agent
 
| cb
 
| cb
| code-branch=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-code-branch"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Agent }}} }}
+
| code-branch=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-code-branch {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Agent }}} }}
 
| bl
 
| bl
 
| bt
 
| bt
| bluetooth=<i class="fab fa-bluetooth"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Bluetooth-MAC }}} }}
+
| bluetooth=<i class="fab fa-bluetooth {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Bluetooth-MAC }}} }}
 
| wlan
 
| wlan
| wifi=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-wifi"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | WIFI MAC }}} }}
+
| wifi=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-wifi {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | WIFI MAC }}} }}
 
| roaming
 
| roaming
 
| globus
 
| globus
| globe={{var|roaming|Roaming an|Roaming Enabled}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-globe"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:roaming|Roaming an}} }}} }}
+
| globe={{var|roaming|Roaming an|Roaming Enabled}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-globe {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:roaming|Roaming an}} }}} }}
 
| gekauft
 
| gekauft
 
| geld
 
| geld
| money-bill={{var|geld|Gekauft am|Buyed on}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fas-fw fa-money-bill"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:geld|Gekauft am}} }}} }}
+
| money-bill={{var|geld|Gekauft am|Buyed on}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fas-fw fa-money-bill {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:geld|Gekauft am}} }}} }}
 
| schild
 
| schild
 
| garantie
 
| garantie
| shield={{var|shield|Garantie läuft ab am|Warranty ends on}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-shield"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:shield|Garantie läuft ab am}} }}} }}
+
| shield={{var|shield|Garantie läuft ab am|Warranty ends on}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-shield {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:shield|Garantie läuft ab am}} }}} }}
 
| link
 
| link
| ext={{var|ext|Externer Inventar-Link|External inventory link}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-link"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ext|Externer Inventar-Link}} }}} }}
+
| ext={{var|ext|Externer Inventar-Link|External inventory link}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-link {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ext|Externer Inventar-Link}} }}} }}
 
| netz
 
| netz
 
| nb
 
| nb
 
| netzbetreiber
 
| netzbetreiber
| server={{var|nb|Netzbetreiber|Network Operator}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-server"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:nb|Netzbetreiber}} }}} }}
+
| server={{var|nb|Netzbetreiber|Network Operator}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-server {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:nb|Netzbetreiber}} }}} }}
 
| werkzeug
 
| werkzeug
 
| wr
 
| wr
| wrench={{var|wrench|Operationen|Operations}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-wrench"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:wrench|Operationen}} }}} }}
+
| wrench={{var|wrench|Operationen|Operations}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-wrench {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:wrench|Operationen}} }}} }}
 
| com  
 
| com  
 
| comment  
 
| comment  
| nachricht={{var|com|Nachricht|Message}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-comment"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:com|Nachricht}} }}} }}
+
| nachricht={{var|com|Nachricht|Message}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-comment {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:com|Nachricht}} }}} }}
 
| da
 
| da
 
| bal
 
| bal
| balance-scale={{var|da|Datenschutz|Privacy}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-balance-scale"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:da|Datenschutz}} }}} }}
+
| balance-scale={{var|da|Datenschutz|Privacy}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-balance-scale {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:da|Datenschutz}} }}} }}
 
| del
 
| del
 
| löschen
 
| löschen
| database={{var|del|Daten löschen|Wipe Data}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-database"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:del|Daten löschen}} }}} }}  
+
| database={{var|del|Daten löschen|Wipe Data}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-database {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:del|Daten löschen}} }}} }}  
 
| sp
 
| sp
 
| lo
 
| lo
| lock={{var|lo|Sperren|Lock}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-lock"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:lo|Sperren}} }}} }}
+
| lock={{var|lo|Sperren|Lock}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-lock {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:lo|Sperren}} }}} }}
 
| spl
 
| spl
 
| lma
 
| lma
| lost={{var|lost|Lost-Modus aktivieren|Enable Lost Mode}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-search-plus"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:lost|Lost-Modus aktivieren}} }}} }}
+
| lost={{var|lost|Lost-Modus aktivieren|Enable Lost Mode}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-search-plus {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:lost|Lost-Modus aktivieren}} }}} }}
 
| elö
 
| elö
 
| rubber
 
| rubber
| eraser={{var|rubber|Enterprise löschen|Enterprise Wipe}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-eraser"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:rubber|Enterprise löschen}} }}} }}
+
| eraser={{var|rubber|Enterprise löschen|Enterprise Wipe}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-eraser {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:rubber|Enterprise löschen}} }}} }}
 
| logop
 
| logop
 
| oplog
 
| oplog
| file-alt=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-file-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Operationen log }}} }}
+
| file-alt=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-file-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Operationen log }}} }}
 
| tablet
 
| tablet
 
| ta
 
| ta
| tablet-alt=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-tablet-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Tablet }}} }}
+
| tablet-alt=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-tablet-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Tablet }}} }}
 
| "<-"
 
| "<-"
 
| links
 
| links
| arrow-left=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-arrow-left"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Pfeil Links }}} }}
+
| arrow-left=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-arrow-left {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Pfeil Links }}} }}
 
| "->"
 
| "->"
 
| rechts
 
| rechts
| arrow-right=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-arrow-right"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Pfeil rechts }}} }}
+
| arrow-right=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-arrow-right {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Pfeil rechts }}} }}
 
| lok
 
| lok
 
| loc
 
| loc
| map-marker-alt={{var|loc|Lokalisieren|Localize}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-map-marker-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:loc|Lokalisieren}} }}} }}
+
| map-marker-alt={{var|loc|Lokalisieren|Localize}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-map-marker-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:loc|Lokalisieren}} }}} }}
 
| rp
 
| rp
 
| ring
 
| ring
| phone-volume=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-phone-volume"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Klingelton starten }}} }}
+
| phone-volume=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-phone-volume {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Klingelton starten }}} }}
 
| ch
 
| ch
| check={{var|ch|Zustimmen|agree}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-check"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ch|Zustimmen}} }}} }}
+
| check={{var|ch|Zustimmen|agree}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-check {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:ch|Zustimmen}} }}} }}
 
| me
 
| me
 
| meldungen
 
| meldungen
| bell=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-bell"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Meldungen }}} }}
+
| bell=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-bell {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Meldungen }}} }}
 
| bell-s
 
| bell-s
 
| belld
 
| belld
| bell-d=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-bell"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Meldungen }}} }}
+
| bell-d=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-bell {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Meldungen }}} }}
 
| mehr
 
| mehr
 
| more
 
| more
| ellipsis=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-ellipsis-h"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Mehr }}} }}
+
| ellipsis=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-ellipsis-h {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Mehr }}} }}
 
| install
 
| install
 
| setting
 
| setting
| cog=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-cog"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Apps installieren }}} }}
+
| cog=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-cog {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Apps installieren }}} }}
 
| cog2
 
| cog2
 
| settings-uma=<i class="glyphicons glyphicons-size-14 glyphicons-cogwheels></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |  }}} }}
 
| settings-uma=<i class="glyphicons glyphicons-size-14 glyphicons-cogwheels></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |  }}} }}
Zeile 465: Zeile 465:
 
| vpnoff
 
| vpnoff
 
| lock_open
 
| lock_open
| locko=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|far}}}|far}} fa-lock-open-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | VPN aus }}} }}
+
| locko=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|far}}}|far}} fa-lock-open-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | VPN aus }}} }}
 
| vpn1
 
| vpn1
 
| lockc
 
| lockc
| lock_closed=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|far}}}|far}} fa-lock-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | VPN an }}} }}
+
| lock_closed=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|far}}}|far}} fa-lock-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | VPN an }}} }}
 
| neustarten
 
| neustarten
 
| reboot
 
| reboot
| redo={{var|reboot|Neustarten|Reboot}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-redo"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:reboot|Neustarten}} }}} }}
+
| redo={{var|reboot|Neustarten|Reboot}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-redo {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:reboot|Neustarten}} }}} }}
 
| herunterfahren
 
| herunterfahren
 
| aus
 
| aus
| poweroff={{var|poweroff|Herunterfahren|Shutdown}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-power-off"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:poweroff|Herunterfahren}} }}} }}
+
| poweroff={{var|poweroff|Herunterfahren|Shutdown}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-power-off {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:poweroff|Herunterfahren}} }}} }}
 
| passcode-del
 
| passcode-del
 
| del-passcode
 
| del-passcode
| key={{var|key|Kennwort entfernen|Clear password}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-key"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:key|Kennwort entfernen}} }}} }}
+
| key={{var|key|Kennwort entfernen|Clear password}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-key {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:key|Kennwort entfernen}} }}} }}
| !!=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|far}}}|far}} fa-exclamation-triangle"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | ! }}} }}
+
| !!=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|far}}}|far}} fa-exclamation-triangle {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | ! }}} }}
 
| anfragen
 
| anfragen
 
| sig
 
| sig
| signal=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-signal"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Anfragen }}} }}
+
| signal=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-signal {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Anfragen }}} }}
 
| filter-d
 
| filter-d
| filterd=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-filter"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Filter }}} }}
+
| filterd=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-filter {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Filter }}} }}
 
| gd
 
| gd
 
| g-d
 
| g-d
Zeile 491: Zeile 491:
 
| m-d
 
| m-d
 
| mobiled
 
| mobiled
| mobile-d=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-mobile-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Viren gefunden }}} }}
+
| mobile-d=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-mobile-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Viren gefunden }}} }}
 
| viren
 
| viren
 
| virus
 
| virus
| bug=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-bug"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Viren gefunden }}} }}
+
| bug=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-bug {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Viren gefunden }}} }}
 
| desktop
 
| desktop
 
| dt
 
| dt
| gav=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-desktop"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Geräte }}} }}
+
| gav=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-desktop {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Geräte }}} }}
 
| kommentar
 
| kommentar
 
| kom
 
| kom
| comments=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-comments"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Kommentare }}} }}
+
| comments=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-comments {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Kommentare }}} }}
 
| !av
 
| !av
 
| av!
 
| av!
| !=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-exclamation"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3|}}} }}
+
| !=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-exclamation {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3|}}} }}
 
| sq
 
| sq
 
| share-square
 
| share-square
| linksq=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-share-square"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Link }}} }}
+
| linksq=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-share-square {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Link }}} }}
 
| sh
 
| sh
 
| share
 
| share
| erneut=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-share"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Einladung erneut sendenLink }}} }}
+
| erneut=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-share {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Einladung erneut sendenLink }}} }}
 
| move
 
| move
 
| verschieben
 
| verschieben
| exchange={{var|move|Verschieben|Move}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-exchange"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:move|Verschieben}} }}} }}
+
| exchange={{var|move|Verschieben|Move}}<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-exchange {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | {{#var:move|Verschieben}} }}} }}
 
| konf
 
| konf
 
| cloud-upload
 
| cloud-upload
| cu=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-cloud-upload"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Cloud upload }}} }}
+
| cu=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-cloud-upload {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Cloud upload }}} }}
 
| cloud-download
 
| cloud-download
| cd=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-cloud-download"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Cloud download }}} }}
+
| cd=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-cloud-download {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Cloud download }}} }}
 
| es
 
| es
 
| da
 
| da
| eye-slash=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-eye-slash"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Deaktivieren }}} }}
+
| eye-slash=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-eye-slash {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Deaktivieren }}} }}
 
| cl
 
| cl
 
| üb
 
| üb
| clone=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-clone"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | In Profil übernehmen }}} }}
+
| clone=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-clone {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | In Profil übernehmen }}} }}
| copy=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-copy"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
+
| copy=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-copy {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
 
| aklog
 
| aklog
 
| al
 
| al
| binoculars=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-binoculars"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Aktionslog }}} }}
+
| binoculars=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-binoculars {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Aktionslog }}} }}
 
| zwischenablage
 
| zwischenablage
| clipboard=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-clipboard"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Zwischenablage }}} }}
+
| clipboard=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-clipboard {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Zwischenablage }}} }}
 
| check-square
 
| check-square
 
| cs
 
| cs
| checkbox=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}}  fa-check-square @ "></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Check }}} }}
+
| checkbox=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}}  fa-check-square @ {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Check }}} }}
 
| cs2
 
| cs2
| checkbox2=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-check-square @ "></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
+
| checkbox2=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-check-square @ {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
 
| box
 
| box
| square=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|far}}}|far}} fa-square @ "></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
+
| square=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|far}}}|far}} fa-square @ {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
 
| boxl
 
| boxl
| squarel=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-square @ "></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
+
| squarel=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-square @ {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
| objektgruppe=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-object-group"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |  }}} }}
+
| objektgruppe=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-object-group {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |  }}} }}
 
| XX
 
| XX
| skull=<i class="fad fa-skull-crossbones"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3| }}} }}
+
| skull=<i class="fad fa-skull-crossbones {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3| }}} }}
 
| gp
 
| gp
 
| gpst
 
| gpst
| google-play=<i class="fab fa-google-play"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Google Play }}} }}
+
| google-play=<i class="fab fa-google-play {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Google Play }}} }}
 
| h
 
| h
 
| hs
 
| hs
| headset=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-headset"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Support-Benutzer hinzufügen }}} }}
+
| headset=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-headset {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Support-Benutzer hinzufügen }}} }}
 
| pb
 
| pb
| paint=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-paint-brush"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Paintbrush }}} }}
+
| paint=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-paint-brush {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Paintbrush }}} }}
 
| min
 
| min
| --=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-minus"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |minimieren}}} }}
+
| --=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-minus {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |minimieren}}} }}
| max=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-window-maximize"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |maximieren }}} }}
+
| max=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-window-maximize {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |maximieren }}} }}
| dr=<i style="transform: rotate(-90deg);" class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-angle-left"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
+
| dr=<i style="transform: rotate(-90deg);" class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-angle-left {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
 
| :-)+
 
| :-)+
| smileplus=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-smile-plus"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |Neu}}} }}
+
| smileplus=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-smile-plus {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |Neu}}} }}
| paste=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-paste"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Paste }}} }}
+
| paste=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-paste {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Paste }}} }}
| crown=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-crown"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Hauptbenutzer }}} }}
+
| crown=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-crown {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Hauptbenutzer }}} }}
| recycle=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-recycle"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
+
| recycle=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fas}}}|fas}} fa-recycle {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
 
| configs
 
| configs
 
| settings
 
| settings
| cogs=<i class="{{{class|{{{class|fal}}}}}} fa-cogs "></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3|}}} }}
+
| cogs=<i class="{{{class|{{{class|fal}}}}}} fa-cogs {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3|}}} }}
 
| nw
 
| nw
 
| lan
 
| lan
| network=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-network-wired"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |  }}} }}
+
| network=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-network-wired {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |  }}} }}
| diagram=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-project-diagram"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |  }}} }}
+
| diagram=<i class="{{#if:{{{class|}}}|{{{class|fal}}}|fal}} fa-project-diagram {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |  }}} }}
 
| spicon-utm
 
| spicon-utm
| utm=<i class="spicon-utm"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | UTM }}} }}
+
| utm=<i class="spicon-utm {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | UTM }}} }}
 
| folder
 
| folder
 
| folder-closed=<i class="glyphicons glyphicons-size-12 glyphicons-folder-closed></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |  }}} }}
 
| folder-closed=<i class="glyphicons glyphicons-size-12 glyphicons-folder-closed></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |  }}} }}
Zeile 576: Zeile 576:
 
| sp
 
| sp
 
| avatar
 
| avatar
| spicon-avatar=<i class="spicon-avatar"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Securepoint }}} }}
+
| spicon-avatar=<i class="spicon-avatar {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Securepoint }}} }}
 +
| sp-avatar=<span style="vertical-align: text-top;">[[Datei:spicon-avatar.png|x16px]]</span>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Securepoint }}} }}
 
| uma
 
| uma
| spicon-uma=<i class="spicon-umaavatar"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | UMA }}} }}
+
| spicon-uma=<i class="spicon-umaavatar {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | UMA }}} }}
 
| akademie
 
| akademie
 
| schulung
 
| schulung
| spicon-schulung=<i class="spicon-schulung"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Akademie }}} }}
+
| spicon-schulung=<i class="spicon-schulung {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Akademie }}} }}
 
| lizenz
 
| lizenz
| spicon-lizenz=<i class="spicon-lizenz"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Lizenz }}} }}
+
| spicon-lizenz=<i class="spicon-lizenz {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Lizenz }}} }}
 
| interface=[[Datei:interface.svg]]{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Interface }}} }}
 
| interface=[[Datei:interface.svg]]{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Interface }}} }}
 
| internet
 
| internet
Zeile 599: Zeile 600:
 
| ipsetgroup=[[Datei:Ipsetgroup.svg|x16px]]{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |  }}} }}
 
| ipsetgroup=[[Datei:Ipsetgroup.svg|x16px]]{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |  }}} }}
 
| dl-uma
 
| dl-uma
| download-uma=<i class="glyphicons glyphicons-size-14 glyphicons-download-alt"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Download }}} }}
+
| download-uma=<i class="glyphicons glyphicons-size-14 glyphicons-download-alt {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Download }}} }}
 
| fa
 
| fa
| fontawesome=<i class="{{{class|fab fa-accessible-icon}}}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
+
| fontawesome=<i class="{{{class|fab fa-accessible-icon}}} {{#if: {{{icon-c|}}} | font-color__{{{icon-c|}}} }}"></i>{{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 |}}} }}
 
| Vorlage={{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Vorlage }}} }}
 
| Vorlage={{#switch: {{{3|}}} |-=|x=|#default=&nbsp;{{{ 3 | Vorlage }}} }}
 
| #default={{#if: {{{ 1|}}} |{{{1|}}}|{{{3|}}} }}<!-- {{{3|}}} -->
 
| #default={{#if: {{{ 1|}}} |{{{1|}}}|{{{3|}}} }}<!-- {{{3|}}} -->

Version vom 27. Juli 2020, 16:06 Uhr


Syntax: {{ spc | 1.Parameter: Anzeige-Text oder Icon-Kürzel | 2. Parameter: Verwendung | Optionale Parameter }}


3. Parameter: Funktion
x Icon ohne Standard-Text, w=x
- Icon ohne Standard-Text, Breite kann angegeben werden mit w=
Optionale Parameter Funktion
class=fas solid (=bold)
class=far regular
class=fal light
class=fax fa-icon-class beliebige fontawesome-Klasse
erfordert: als 1. Parameter: fa
sp-class= Klasse für den gesamten spc-Span z.B: {{spc|Anzeigetext|o|-|sp-class=bc__gelb}}→Anzeigetext

{{ spc | 1. Parameter: Icon-Kürzel |2. Parameter: Verwendung(s.o.) | 3.Parameter: Alternativer Anzeige-Text oder nur Icon: x bzw. - = ohne Text. | Optionale Parameter}}

Interface.svg
World.svg
Udp.svg
Icmp.svg
Other.svg
Tcp.svg
Service-group.svg
Network.svg
Vpn-network.svg
host
vpn-host
Ipsetgroup.svg
drag

Anzeige Verwendung Optionale Parameter default
Menü m oder Menü c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)
bdc=Rand-Farbe
w=100px Breite (width)
fs=Font-Size
white
border: 0; → (border: 1px solid color;)
100px (falls nur ein Icon angezeigt wird: 17px)
1em
Kontext-Menü k oder Kontext c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)
w=100px Breite (width)
fs=Font-Size
white
100px (falls nur ein Icon angezeigt wird: 17px)
1em
Eintrag Liste e oder Eintrag c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)
bdc=Linien-Farbe
w=100px Breite (width) w=0 => dynamisch
mr=10px Abstand margin right
pv=0px padding vertical (top+bottom)
ph=0px padding horizontal (left+right)
fs=Font-Size
rgba(0, 0, 0, 0.75)
rgba(0, 0, 0, 0.75)
100px (falls nur ein Icon angezeigt wird: 17px)
0px
0px
0px
1em
Eintrag Kasten ka oder Kasten c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)
bdc=Rand-Farbe (Angabe ohne ;)
bc=Backgound-Color
fs=Font-Size
Farbe rots
Farbe: rotr
white
1em
Ohne Kasten o oder ohne c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)
w=100px Breite (width) w=0 => dynamisch
fs=Font-Size
rgba(0, 0, 0, 0.75)
100px (falls nur ein Icon angezeigt wird: 17px)
1em
Status s, st oder Status c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)
bc=Hintergrund-Farbe background-color
fs=Font-Size
{{Farbe|grau-l}}
{{Farbe|hgrau}}
1em
Graue Schaltfläche gr , grau c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)
bc=Hintergrund-Farbe background-color
bdc=Rand-Farbe border-color
bdr=Border-Radius
fs=Font-Size
white-l
grey
{{Farbe|hgrau}}
5px
1em
Default b , Button oder
default ohne Parameter
c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)
bc=Hintergrund-Farbe background-color
bdc=Rand-Farbe border-color
bdr=Border-Radius
fs=Font-Size
w=width
white-l
rot
rotr
2px
1em
nicht mit »x« als 3. Parameter !
c, circle c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)

bc=Hintergrund-Farbe background-color
bdc=Rand-Farbe border-color
bd= border
bdr=Border-Radius
fs=Font-Size
mr= margin-right
pd= padding→Größe des Kreises Parameter= Beliebiger weiterer Parameter

white-l

grün
#e0f7ea;
3px
99px
1em
0px
10px

cb, circle-big c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)

bc=Hintergrund-Farbe background-color
bdc=Rand-Farbe border-color
bd= border
bdr=Border-Radius
fs=Font-Size
mr= margin-right
pd= padding→Größe des Kreises
Parameter= Beliebiger weiterer Parameter

rot

white-l
grau
1px
99px
1em
0px
10px

buttong buttong
buttony
bg
c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)

bc=Hintergrund-Farbe background-color
bdc=Rand-Farbe border-color
bd= border
bdr=Border-Radius
fs=Font-Size
mr= margin-right
pd= padding→Größe des Kreises
Parameter= Beliebiger weiterer Parameter

white-l

gelb
gelbbd
1px
2px
1em
0px
2px 2px 0px 2px

buttongr buttongr
bgr
c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)

bc=Hintergrund-Farbe background-color
bdc=Rand-Farbe border-color
bd= border
bdr=Border-Radius
fs=Font-Size
mr= margin-right
pd= padding→Größe des Kreises
Parameter= Beliebiger weiterer Parameter

white-l

grün
grünbd
1px
2px
1em
0px
2px 2px 0px 2px

buttongrey buttongrey
buttongrau
bgrau
c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)

bc=Hintergrund-Farbe background-color
bdc=Rand-Farbe border-color
bd= border
bdr=Border-Radius
fs=Font-Size
mr= margin-right
pd= padding→Größe des Kreises
Parameter= Beliebiger weiterer Parameter

white-l

grau
graubd
1px
2px
1em
0px
2px 2px 0px 2px

buttonuma buttonuma
bu
bb
c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ;)

bc=Hintergrund-Farbe background-color
bdc=Rand-Farbe border-color
bd= border
bdr=Border-Radius
fs=Font-Size
mr= margin-right
pd= padding→Größe des Kreises
Parameter= Beliebiger weiterer Parameter

white-l

grau
graubd
0.7px
2px
1em
0px
0.1em 0.8em

rule rule
regel
alle Farbnamen als css-Name ohne xy__ davor

c=Schrift-Farbe (Angabe ohne ; )
bc=Hintergrund-Farbe background-color
bdc=Rand-Farbe border-color
sp-class= Beliebige css-Klasse


graul
blau-select
blau-select-
Icon Standardtext 1. Parameter Class in Awesomefont
Geräte m fal fa-mobile-alt
mobile
g
gerät
Geräte md fas fa-mobile-alt
m-d
mobiled
mobile-d
gd
g-d
Übersicht t fal fa-tachometer-alt
tacho
Profile schield fal fa-shield-alt
profile
p
Apps a fal fa-rocket
apps
Andere Geräte (VPN) vpn fal fa-laptop
Benutzer b fal fa-user
benutzer
Rollen r fal fa-users
gr
gruppe
gruppen
rolle
rollen
Zertifikate c fal fa-certificate
certificate
z
zerifikat
zerifikate
Statistiken s fal fa-chart-area
stat
statisik
statistiken
Chart chart fal fa-chart-line
chart-line
Statistiken-Dashboard cp fal fa-chart-pie
chart-pie
torte
Konto i fal fa-info-circle
info
k
konto
FAQ f fal fa-question-circle
?
faq
Tutorials p fal fa-play-circle
play
tu
tutorials
Log l fal fa-code
log
Reseller e fal fa-external-link-alt
external
re
reseller
Ausloggen q fal fa-sign-out-alt
quit
au
lo
Anmelden in fal fa-sign-in-alt
anmelden
sign-in
Filter fi fal fa-filter
filter
Filter filterd fas fa-filter
filter-d
Suche suche fal fa-search
Profil hinzufügen + fal fa-plus
Profile veröffentlichen v fal fa-paper-plane
pv
veröffentlichen
Importieren im fal fa-upload
u
upload
importieren
Listenansicht list fal fa-th
Sync sync fal fa-sync
Menü menu fal fa-bars
Bearbeiten edit fal fa-edit
Bearbeiten pencil fal fa-pencil
stift
Exportieren ex fal fa-download
exportieren
d
download
Download dl-uma glyphicons glyphicons-size-14 glyphicons-download-alt
download-uma
Widerrufen w fal fa-ban
widerrufen
verboten
ban
Löschen fal fa-trash
löschen
mülleimer
trash
Löschen trash2 fas fa-trash
msat
Typ ty fal fa-file
typ
file
Info io fal fa-info
info-outline
Speichern save fal fa-save
Betriebssystem chip fal fa-microchip
bet
os
microchip
Tags tag fal fa-tags
tags
Teile teile fal fas-fw fa-puzzle-piece
te
pi
piece
Seriennummer #s fal fa-hashtag
#i
#
Eigentümer ei fal fa-address-card
adress-card
eigentümer
Telefon ph fal fa-phone
te
tel
phone
Store-Account sta fal fa-shopping-cart
cart
sc
shopping-cart
Kontakt kontakt fal fa-clock
cl
clock
Einladung senden ein fal fa-envelope
einl
env
envelope
Vorlage auge fal fa-eye
eye
Android android fab fa-android
an
iOS ios fab fa-apple
apple
Batteriestatus bat fal fa-battery-full
batteriestatus
battery
Speicherkapazität speicher fal fa-hdd
speicherkapazität
hdd
Hersteller her fal fa-building
hersteller
building
Agent agent fal fa-building
cb
code-branch
Bluetooth-MAC bl fab fa-bluetooth
bt
bluetooth
WIFI MAC wlan fal fa-wifi
wifi
Roaming an roaming fal fa-globe
globus
globe
Gekauft am gekauft fal fas-fw fa-money-bill
geld
money-bill
Garantie läuft ab am schild fal fa-shield
garantie
shield
Externer Inventar-Link link fal fa-link
ext
Netzbetreiber netz fal fa-server
nb
netzbetreiber
server
Operationen wr fal fa-wrench
werkzeug
wrench
Nachricht com fal fa-comment
comment
nachricht
Datenschutz da fal fa-balance-scale
bal
balance-scale
Daten löschen del fal fa-database
löschen
database
Sperren sp fal fa-lock
lo
lock
VPN aus vpn0 far fa-lock-open-alt
locko
lock_open
VPN an vpn1 far fa-lock-alt
lockc
lock_closed
Lost-Modus aktivieren sp fal fa-search-plus
lma
lost
Enterprise löschen elö fal fa-eraser
rubber
eraser
Operationen log logop fal fa-file-alt
oplog
file-alt
Pfeil Links <- fal fa-arrow-left
links
arrow-left
Pfeil rechts -> fal fa-arrow-right
rechts
arrow-right
Tablet ta fal fa-tablet-alt
tablet
tablet-alt
Lokalisieren lok fal fa-map-marker-alt
loc
map-marker-alt
Klingelton starten rp fal fa-phone-volume
ring
phone-volume
Zustimmen ch fal fa-check
check
Meldungen meldungen fal fa-bell
me
bell
Warnungen bell-s fas fa-bell
belld
bell-d
mehr mehr fal fa-ellipsis-h
more
ellipsis
Apps installieren install fal fa-cog
setting
cog
Neustarten neustarten fal fa-redo
reboot
redo
Herunterfahren herunterfahren fal fa-power-off
aus
poweroff
Kennwort entfernen key fal fa-key
passcode-del
del-passcode
! ! far fa-exclamation-triangle
Anfragen signal fal fa-signal
sig
anfragen
Viren gefunden bug fal fa-bug
viren
virus
Typ typ fas fa-list
select-list
Geräte dt fal fa-desktop
gav
dt
Kommentare comments fal fa-comments
kom
kommentar
Ausrufezeichen !!l fal fa-exclamation
!av
av!
Link link fal fa-share-square
share-square
sq
Einladung erneut senden share fal fa-share
erneut
sh
Verschieben exchange fal fa-exchange
move
verschieben
Konfiguration übertragen cloud-upload fal fa-cloud-upload
cu
konf
cloud-download fal fa-cloud-download
cd
Deaktivieren eye-slash fal fa-eye-slash
da
es
Übernehmen clone fal fa-clone
üb
cl
clopy fal fa-copy
Aktionslog binocular fal fa-binoculars
al
aklog
Zwischenablage clipboard fal fa-clipboard
zwischenablage
CheckBox checkbox fal fa-check-square
check-square
cs
cs2 fas fa-check-square
checkbox2
box far fa-square @
square
boxl fal fa-square @
squarel
Object-Group objektgruppe fal fa-object-group
Google Play google-play fab fa-google-play
gp
gpst
Support -Benutzer headset fas fa-headset
hs
h
Paintbrush paint fal fa-paint-brush
pb
minimieren -- fal fa-minus
min
maximieren max fal fa-window-maximize
Dropdown-Pfeil dr fal fa-angle-left
- :-)+ fal fa-smile-plus
smileplus
Paste paste fal fa-paste
Hauptbenutzer crown fal fa-crown
Anmelden signin fa fa-sign-in
login
recycle fas fa-recycle
cogs fal fa-cogs
configs
settings
diagram fal fa-project-diagram
UTM utm spicon-utm
Securepoint spicon-avatar spicon-avatar
sp
avatar
UMA spicon-uma spicon-uma
uma
Akademie akademie spicon-schulung
schulung
spicon-schulung
Lizenz spicon-lizenz spicon-lizenz
lizenz
Interface.svg interface interface interface
World.svg internet internet internet
world
Vpn-network.svg vpn-network vpn-network vpn-network
Udp.svg udp udp udp
Icmp.svg icmp icmp icmp
Other.svg other other other
Tcp.svg tcp tcp tcp
Service-group.svg service-group service-group service-group
dienste
Network.svg net net net
Ipsetgroup.svg ipsetgroup ipsetgroup ipsetgroup
ipgroup
ugrp
cogwheels cog2 glyphicons glyphicons-size-22 glyphicons-cogwheels
settings-uma